Päivitys koronarajoitusten vaikutuksesta harrastustoimintaan

22.2.2021

Keravan kaupungin valmiusjohtoryhmä on päättänyt jatkaa voimassa olevia koronarajoituksia liikuntatiloissa 31.3.2021 asti. Kertauksena vielä voimassa olevat rajoitukset:

 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta ulkoliikuntapaikoilla jatkuu aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja ja otteluita ei järjestetä
 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta sisäliikuntatiloissa on mahdollista erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen, mutta harrastusryhmien koko rajataan 10 henkilöön. Kilpailuja, esityksiä tai tapahtumia ei voida järjestää. Uutisen lopussa muistutukseksi toiminnassa noudatettavat periaatteet
 • Kaikki yli 20-vuotiaiden liikuntaharrastusvuorot ulkokentiltä ja sisäliikuntatiloista perutaan 31.3.2021 asti

Naperokoris ja Koriskoulut ovat tauolla 31.3.2021 asti.


Niiden ryhmien, joiden harjoittelu on mahdollista rajoitusten aikana, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

 • Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten.
 • Harrastusryhmän koko on maksimissaan 10 henkilöä (lasten tai nuorten määrä 10) + valmentajat.
 • Tilassa saa olla vain yksi ryhmä kerrallaan.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
 • Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  Harrastusryhmän koko mitoitetaan niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (käsien pesu ja wc:ssa käynti).
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat ja  valmentajat.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan.
 • Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Ohessa hyödyllinen linkki myös Suomen Olympiakomitean ohjeisiin terveysturvallisesta harjoittelemisesta (https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/).

Sarjojen mahdollisesta jatkumisesta tiedotetaan myöhemmin.