Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023-2024


1. Yleistavoite

Keravan Kori-80 ry tarjoaa toiminta-alueellaan jäsenilleen koripallon harrastusmahdollisuuksia sekä kilpa- että harrastekoripallon parissa. Kori-80 on positiivinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut, Keski-Uudellamaalla toimiva koripalloseura ja se pyrkii yhteistyöhön lähialueen muiden urheiluseurojen, muiden suomalaisten koripalloseurojen sekä Koripalloliiton kanssa. Seura haluaa aktiivisesti edistää sekä paikallista että suomalaista koripallokulttuuria. 

2. Toiminnan keskeiset haasteet

Valmentajien ja seuratoimijoiden lukumäärä on joukkueisiin nähden pieni. Laadukkaiden salien määrä on rajallinen lähialueilla ja kaupungin salivuokrat kalliita verrattuna vieruskuntiin. Pätevien ja motivoituneiden valmentajien löytäminen on haasteellista. Pyrimme kehittämään valmentajapolkua ja osallistamaan vanhempia sekä kokeneimpia junioreita mukaan toimintaan. 

Seuran taloudellisen tilanteen, saatavilla olevien harjoitussalien sekä toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän perusteella seuran johtokunta päättää mahdollisista joukkueiden yhdistämisestä tilanteissa, jossa se katsoo yhdistämisen palvelevan parhaiten yhdistettäviä ikäluokkia. Johtokunta päättää myös millä sarjatasoilla edustusjoukkueillamme on edellytykset toimia. 

3. Kilpailu- ja junioritoiminta

Kori-80:n tavoitteena on tarjota Keski-Uudenmaan lapsille ja nuorille ikäluokkajoukkueet kaikissa ikäluokissa. Seura jatkaa koripallokoulutoimintaa. Varmistaakseen jatkuvan pelaajille motivoivan sekä tavoitteellisen pelaajapolun, koripallokoululaiset ohjataan oman ikäluokkansa juniorijoukkueisiin jopa kesken kauden. 

Seuran joukkueiden tavoitteena on pelata joko alueellisissa tai valtakunnallisissa kilpasarjoissa. Jokaiselle joukkueelle pyritään takaamaan osallistuminen oman tasoiseen sarjaan pelikokemuksen kasvattamiseksi.

Seuran omat aikuisten alueellisissa sarjoissa pelaavat joukkueet toimivat kehitysalustana seuran junioreille.

4.Seuratoiminta

Seuratoiminnan tärkein tavoite on löytää uusia, aktiivisia seuratoimijoita mm. kouluttamalla uusia valmentajia ja näin lisätä omaa valmennusvoimaa. Myös toiminnassa jo mukana olevien tukemiseen ja lisäkouluttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi pyritään lisäämään seuran toiminnassa olevien vapaaehtoisten toimijoiden määrää kiinnittämällä huomiota mm. selkeyttämällä ja jäsentämällä vastuualueita sekä toimijoiden kiittämiseen ja palkitsemiseen.

Tavoitteena on järjestää I-tason koulutus valmentajille ja erotuomarin peruskurssi Keravalla kaudella 2023-2024.

Tavoitteena on järjestää ohjaajan starttikoulutu aloitteleville apuvalmentajille syksyllä 2023.

Seura hakee ansioituneille toimijoille Keravan kaupungin sekä Liikunnan huomionosoituksia vuosittaisten hakujen yhteydessä. 

Vastuuhenkilöiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset kaudelle 2023-2024.

Seuran johtokunta laatii kausittain markkinointisuunnitelman ja markkinointibudjetin. Markkinointitoimien tavoitteina ovat esimerkiksi jäsenhankinta, tapahtumien markkinointi tai muiden sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden tavoittaminen. Markkinoinnissa käytetään kuhunkin tavoitteeseen ja/tai kampanjaan soveltuvia kanavia.

Tavoitteena on kaudella 2023-2024 järjestää 3 x 3 koristapahtuma kauden aikana. Haetaan myös Pirkka Street Basket syksylle 2024. 

Seura järjestää Sherwood-turnauksen, kesäleiritoimintaa ja Pikkusudet korisrieha jäsenhankinta -tapahtuman syys- ja kevätkauden alussa sekä osallistuu erilaisiin kaupungin tai koulujen järjestämiin tapahtumiin esitelläkseen toimintaansa. jäsenhankintaa -tapahtumia syys- ja kevätkaudella sekä osallistuu erilaisiin kaupungin tai koulujen järjestämiin tapahtumiin esitelläkseen toimintaansa. 

5. Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteena on, että tilikauden 1.6.2023 -31.5.2024 aikana talous pysyy vakaana ja pyritään varmistamaan palkatujen (seurasihteeri ja juniorivalmennuspäällikkö) työsuhteiden jatkuminen.

Seuran toimisto tulee sijaitsemaan Keravan kävelykadulla yhteisessä tilassa Keravan Urheilijoiden sekä KP-75:n kanssa. 

Kaupungin salivuorot varattaan ja peruutetaan Timmin kautta. Salivuorojen peruutukset pystytään hyödyntämään kauden aikana entistä paremmin Timmin avulla. 

Lisäksi seura hakee kaupungilta kerran vuodessa toiminta-avustusta ja kohdesavustusta kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi nuorille urheilijoille haetaan stipendejä hakuehtojen täyttyessä.

Tavoitteena on pitää kausimaksut kohtuullisina. Joukkueiden välinen yhdenvertaisuus säilytetään.

Maksut ovat kolmiportaiset:

  • jäsenmaksu
  • kausimaksu
  • joukkuekohtainen toimintamaksu

Valmentajien ja joukkueiden vastuuhenkilöiden seurakorvaukset pidetään yhdenmukaisina. 

Seura ei ota toimintansa rahoittamiseksi lainaa.


Keravalla 3.4.2023    

Johtokunta