Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020-2021


1. Yleistavoite

Keravan Kori-80 ry tarjoaa toiminta-alueellaan jäsenilleen koripallon harrastusmahdollisuuksia sekä kilpa- että harrastekoripallon parissa. Kori-80 on positiivinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut, Keski-Uudellamaalla toimiva koripalloseura ja se pyrkii yhteistyöhön lähialueen muiden urheiluseurojen, muiden suomalaisten koripalloseurojen sekä Koripalloliiton kanssa. Seura haluaa aktiivisesti edistää sekä paikallista että suomalaista koripallokulttuuria. 

2. Toiminnan keskeiset haasteet

Valmentajien ja seuratoimijoiden lukumäärä on joukkueisiin nähden pieni. Laadukkaiden salien määrä on rajallinen lähialueilla ja kaupungin salivuokrat kalliita verrattuna vieruskuntiin. Seuralla ei ole mahdollisuutta palkata valmentajia ja valmennuskulut joudutaan laskuttamaan joukkueilta. 

Seuran taloudellisen tilanteen, saatavilla olevien harjoitussalien sekä toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän perusteella seuran johtokunta päättää mahdollisista joukkueiden yhdistämisestä tilanteissa, jossa se katsoo yhdistämisen palvelevan parhaiten yhdistettäviä ikäluokkia.  Johtokunta päättää myös millä sarjatasoilla edustusjoukkueillamme on edellytykset toimia. 

3. Kilpailu- ja junioritoiminta

Kori-80:n tavoitteena on tarjota Keski-Uudenmaan lapsille ja nuorille ikäluokkajoukkueet kaikissa ikäluokissa. Seura jatkaa koripallokoulutoimintaa. Varmistaakseen jatkuvan pelaajille motivoivan sekä tavoitteellisen pelaajapolun, koripallokoululaiset ohjataan oman ikäluokkansa juniorijoukkueisiin jopa kesken kauden. 

Seuran joukkueiden tavoitteena on pelata joko alueellisissa tai valtakunnallisissa kilpasarjoissa. Jokaiselle joukkueelle pyritään takaamaan osallistuminen oman tasoiseen sarjaan pelikokemuksen kasvattamiseksi.

Seuran omat aikuisten alueellisissa sarjoissa pelaavat joukkueet toimivat kehitysalustana seuran junioreille.

4.Seuratoiminta

Seuratoiminnan tärkein tavoite on löytää uusia, aktiivisia seuratoimijoita mm. kouluttamalla uusia valmentajia ja näin lisätä omaa valmennusvoimaa. Myös toiminnassa jo mukana olevien tukemiseen ja lisäkouluttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi pyritään lisäämään seuran toiminnassa olevien vapaaehtoisten toimijoiden määrää kiinnittämällä huomiota mm. selkeyttämällä ja jäsentämällä vastuualueita sekä toimijoiden kiittämiseen ja palkitsemiseen.

Tavoitteena on järjestää Suomen valmentajat ry:n yhteinen koulutus sekä seuratoimijoille että vanhemmille aiheesta Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu (1 päivä) sekä valmentajille Valmentajan vuorovaikutustaidot (3h).

Seura hakee ansioituneille toimijoille Keravan kaupungin sekä Liikunnan huomionosoituksia vuosittaisten hakujen yhteydessä. 
Vastuuhenkilöiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset kaudelle 2020-2021.

Tavoitteena on kaudella 2020-2021 järjestää yksi katukoris-tapahtuma joko elokuun lopussa keravalaisnuorille tai keväällä Pirkka Street Basket. 

Seura järjestää Sherwood-turnauksen ja kesäleiritoimintaa sekä osallistuu erilaisiin kaupungin tai koulujen järjestämiin tapahtumiin esitelläkseen toimintaansa. 

5. Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteena on, että tilikauden 1.6.2020 -31.5.2021 aikana talous pysyy vakaana ja pyritään varmistamaan palkatun seurasihteerin työsuhteen jatkuminen.

Mahdollinen koronapandemian jatkuminen asettaa ennalta arvaamattomia haasteita koripallokauteen sekä seuran talouteen. 

Seuran toimisto tulee sijaitsemaan Keravan kävelykadulla yhteisessä tilassa Keravan Urheilijoiden sekä KP-75:n kanssa. 

Kaupungin salivuorot varattiin Timmin kautta. Salivuorojen peruutukset pystytään hyödyntämään kauden aikana entistä paremmin Timmin avulla. 

Lisäksi seura hakee kaupungilta kaksi kertaa vuodessa liikuntatila-, ohjaaja- ja valmentaja-, tapahtuma- sekä Valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustusta. Lisäksi nuorille urheilijoille haetaan stipendejä hakuehtojen täyttyessä.

Tavoitteena on pitää kausimaksut kohtuullisina. Joukkueiden välinen yhdenvertaisuus säilytetään.

Maksut ovat kolmiportaiset:

  •  jäsenmaksu
  • kausimaksu
  • joukkuekohtainen toimintamaksu

Valmentajien ja joukkueiden vastuuhenkilöiden seurakorvaukset pidetään yhdenmukaisina. 

Seura ei ota toimintansa rahoittamiseksi lainaa.


Keravalla 1.6.2020    

Johtokunta