Kutsu Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

4.4.2019

Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 18.00 seuran toimistolla osoitteessa Kauppakaari 11, 04200 Kerava (sisäänkäynti Nikkarinkuja puolelta).

 

Kutsu Keravan Kori-80ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: ke 24.4.2019 klo 18.00
Paikka: seuran toimisto , Kauppakaari 11, 04200 Kerava (sisäänkäynti Nikkarinkujan puolelta)

 Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!