Kutsu Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

5.4.2018

Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 18.00 Keravan kirjaston Satusiipi -kokoustilassa osoitteessa Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

 

Kutsu Keravan Kori-80ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: ke 25.4.2018 klo 18.00

Paikka: Keravan kirjasto Satusiipi -kokoustila , Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

 Asialista

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

 14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!