Kutsu Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

7.6.2021

Kutsu Keravan Kori-80ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 

Aika: ti 22.6.2021 klo 19.00 
Paikka: Seuran toimistolla, Kauppakaari 11, 04200 Kerava (sisäänkäynti Nikkarinkujalla). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. 

Koronatilanteen vuoksi sääntömääräinen kevätkokous järjestetään myös etäkokouksena perustuen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. 

Kokoukseen edellytetään väliaikaisen lain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375) tarkoittamaa ennakkoilmoittautumista pe 18.6.2021 klo 21.00 mennessä. 

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu ennakkoon kokoukseen osoitteessa kori80toimisto@gmail.com perjantaina 18.6. klo 21.00 mennessä. Kerro tuletko paikanpäälle vai haluatko teams-linkin osallistuaksesi.

2. Tarkistamme jäsenyytesi, vastaamme viestisi ja saat linkin kokousaineistoon. Lähetämme Teams-linkin ja ohjeet, joilla pääset mukaan kokoukseen. 

Asialista 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 
6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio 
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi 
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin 
13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat 
14. Kokouksen päättäminen 
​ 
Tervetuloa!