Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräinen kevätkokous

13.3.2017

Tervetuloa Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 27.3.2017 klo 18.00-20.00 Keravan Kirjaston Kerava-parvelle.

Aika: MA 27.3.2017 klo 18.00 - 20.00
P
aikka: Keravan Kirjasto, Kerava Parvi
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle
 a. puheenjohtaja
 b. sihteeri
 c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 d. ääntenlaskijat
3.Todetaan
 a. läsnäolijat
 b. äänioikeutetut jäsenet
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
 a. toimintasuunnitelma
 b. talousarvio
7.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
8.Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
9.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
10.Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12.Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
13.Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 a. Keskustelua päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauksesta seuraan
14.Kokouksen päättäminen

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta osoitteeseen kori80jory(a)gmail.com.