Kutsu Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

21.5.2020

Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 4.6.2020 klo 18.30 Keuda-talon Lounge-tilassa osoitteessa Keskikatu 3, 04200 Kerava.

Kutsu Keravan Kori-80ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: to 4.6.2020 klo 18.00
Paikka: Keuda-talo, Lounge, Keskikatu 3, 04200 Kerava

 Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 14. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!