Kutsu Keravan Kori-80 Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

13.4.2015

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Äänioikeus on seurassamme jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä (Yhd L 25 §) ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Tämä ei kuitenkaan estä muita osallistumasta kokoukseen.

Aika: 20.4.2015 klo 18-20

Paikka: Keravan Kirjasto

 

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokoukselle

a.    puheenjohtaja

b.    sihteeri

c.    kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

d.    ääntenlaskijat

3.     Todetaan

a.    läsnäolijat

b.    äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6.     Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a.    toimintasuunnitelma

b.    talousarvio

7.     Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8.     Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

9.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14. Kokouksen päättäminen

 

Jotta voisimme hoitaa kokoukseen kahvit ja teet pyydämme teitä ilmoittautumaan kokoukseen seuraavasta linkistä: http://www.kori-80.net/tapahtumat/saantomaarainen-kevatkokous/