Nikkarin sali käyttöön vasta viikolla 44!

29.9.2009

Aiemmasta tiedosta poiketen Nikkarin harjoitusvuorot alkavat vasta viikolla 44 eli syysloman jälkeen 26.10.2009.

Koulun rakennustöistä johtuen salivuorot koulun ulkopuolisilla ryhmillä alkaa vastaa syysloman jälkeen viikolla 44. Tämä siis viivästyttää myös syksyn kysytyimmän uuden toiminnan: Mammakoriksen alkua. Myös muut joukkueet huomioikaa salivuoromuutos omassa toiminnassanne.