Kokouskutsu

10.11.2009

Keravan Kori-80 ry:n syyskokous pidetään 24.11.2009 kello 18 alkaen Jäähallin kokoushuoneessa. Lisätietoja yllä olevasta linkistä

Keravan Kori-80 ry, syyskokous 2009

Esityslista

Aika: 24.11.2009 klo 18

Paikka: Jäähallin kokoushuone (osoite Metsolantie 3, 04200 Kerava)

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

-Puheenjohtaja

-Sihteeri

-Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

-Äänteenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on ollut esillä seuran virallisella ilmoitustaululla nettisivuilla.

5. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu

Johtokunnan ehdotus vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi

Johtokunnan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi

Johtokunnan ehdotus jäsenmaksuksi on 50 eur

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2010

7. Johtokunnan kokoonpano

Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi kolme jäsentä erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle

8. Tilintarkastajan valinta

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa

9. Edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

Ehdotus:

Valtuutetaan johtokunta nimeämään edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

10. Seuran jäsenten esittämät asiat

11. Kokouksen päättäminen